USDA:截至10月1日当周美国玉米出口销售报告

发布时间:2015-10-09 09:37:53
  以下为美国农业部(USDA)截至10月1日当周美国玉米出口销售报告。  
单位:千包                                               
               本年度净销售      下年度净销售              出口 
墨西哥                338.3                               184.1 
巴拿马                 52.2             -51.9              21.1 
孟加拉国               44.0                                44.0 
牙买加                 43.0                                     
日本                   37.2                               120.9 
危地马拉               27.0                                31.2 
萨尔瓦多               10.5                                17.0 
哥斯达黎加              6.8                                 6.8 
加拿大                  5.5                                 8.7 
洪都拉斯                5.4              -1.2                   
哥伦比亚                1.2                                31.3 
中国香港                0.4                                 1.0 
秘鲁                    0.3                                 8.3 
尼加拉瓜                0.1                                 5.1 
阿联酋                    *                                     
卡塔尔                    *                                     
阿拉伯                    *                                     
中国台湾               -1.8                                 8.9 
未知地区              -50.3                                      
韩国                                                        1.4 
摩洛哥                                                      0.1 
                 ----------        ----------        ---------- 
      总计:           519.7             -53.0             489.9